Tečaj ekstenzija


Tečaj ekstenzija će prikazati trenutni tečaj odabrane valute u status baru vašeg browsera, naravno ukoliko je taj browser Mozilla Firefox. Trenutni tečaj se svakim startanjem vašeg browsera uzima sa HNB www site-a, ili odabirom opcije "Osvježi" iz menia. Bilo kakva pitanja ili komentare možete uputiti na antonio@antoniob.com

Download Tečaj ekstenzije za FF verziju 2.* - 14 +

Instalacija

Kliknite na gornji link (download Tečaj ekstenzije), firefox će vam tada ponuditi download menu, odaberite download na svoj lokalni disk ("save to disk"), i na vaš disk će spremiti tecaj.zip datoteku.Kada raspakirate tu arhivu unutar iste se nalazi tecaj.xpi. Zatim u Firefox-ovom meni-u "File", odaberite "Open File" i otvorite tecaj.xpi datoteku, poslije toga je potreban restart Firefox-a i tečaj ekstenzija je instalirana. Da bi tečaj ekstenzija uspješno radila na novijim verzijama firefox-a potrebno je uključiti status bar, to možete učiniti sa kraticom CTRL /

 

Izgled ekrana :

Iznos tečaja odabrane valute će biti prikazan u desnom donjem kutu vašeg status bara, u ovom slučaju odabrao sam prikaz tečaja EUR-a :

Status bar

Slijedeća slika prikazuje izgled popup izbornika sa valutama koje je moguće odabrati :

Popup sa izborom valuta

Osim prikaza tečaja ova ekstenzija vam omogućava korištenje jednostavnog kalkulatora koji će preračunavati iznos odabrane valute u kunama, kao i iznos kuna u toj valuti.

Kalkulator